Organisatiecultuur

Nationale cultuurwaarden beïnvloeden de manier waarop mensen organisaties inrichten. Ook organisatiecultuur is moeilijk te vatten. Het is de ziel van het bedrijf.  De organisatiecultuur kent verschillende lagen. De bovenste laag is die van waarneembare gedragingen, rituelen en symbolen. Een diepere laag bevat de normen en waarden die in gedragsregels intern bekend zijn. Gedragsregels die meestal niet op papier staan, maar wel degelijk bekend zijn bij de medewerkers. Sommige zaken staan nooit ter discussie. Dat zijn de overtuigingen en principes die binnen een organisatie de diepste laag van de organisatiecultuur vormen.

Hofstede vergeleek verschillende onderzoeken en vond de volgende zes dimensies:

  • Procesgericht tegenover Resultaatgericht
  • Mensgericht tegenover Werkgericht
  • Organisatiegebonden tegenover Professioneel
  • Open tegenover gesloten
  • Los tegenover Strak
  • Normatief tegenover Pragmatisch

Samen met Hofstede Insights biedt ik de mensen en middelen om uw organisatiecultuur te meten en te onderzoeken op welke punten uw doelstellingen en bedrijfscultuur elkaar versterken of juist uit de pas lopen.

Meer weten over de quick-scan organisatiecultuur?