Hofstede Insights the Netherlands

Van verbazing naar begrip
Van irritatie naar geduld
Van misverstand naar kansen
Van diversiteit naar inclusie
Van het ontastbare naar het tastbare

Dit team zet de cultuurfactor in voor succes.

From surprise to understanding
From irritation to patience
From misunderstanding to opportunity
From diversity to inclusion
From the intangible to the tangible

This team turns the culture factor into success.

https://www.linkedin.com/company/thenetherlands/mycompany/

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail