Macondo

Aan de hand van een analyse van de roman Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez heb ik in een serie van tien artikelen getracht een beeld te schetsen van de cultuurverschillen die er bestaan tussen de Nederlandse lezer enerzijds en de auteur anderzijds. Ik wilde begrijpen in welke mate de lezer uit een lage-context cultuur, zoals de Nederlandse, kan doordringen tot de werkelijke betekenis van de roman, die geschreven is door een schrijver uit een (zeer) hoge-context cultuur, zoals de (Noord-) Colombiaanse.
https://www.linkedin.com/posts/janvincentmeertens_intercultureel-communicatie-cultuur-activity-6980225976710402048-HBEH?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail