Trainingen

TraininginAction3

“The trainer has a very unique background for this training for which he provides clear explanations of the concept.” Deelnemer aan training voor de Europese Unie.

Trainingen: open of in-house

Als u interculturele vraagstukken heeft vormen workshops een doeltreffende manier om individueel of in groepsverband vaardigheden, kennis en inzicht op internationale samenwerking te ontwikkelen.

Jan Vincent richt zich in het bijzonder op algemene interculturele effectiviteit, intercultureel onderhandelen en effectieve omgang in Latijns Amerika. De cursussen zijn het resultaat van meer dan 50 jaar academisch onderzoek van Emeritus Prof. Dr. Geert Hofstede, Nederland’s internationaal meest geciteerde wetenschapper. Zijn boeken zijn vertaald in 21 talen. Jan Vincent en meer dan zeventig itim deskundigen, met verschillende culturele en professionele achtergronden zijn beschikbaar om trainingen te geven en uw interculturele effectiviteit te verbeteren. Training door Jan Vincent kunnen in het Nederlands en Engels gegeven worden en ook op lokatie. Hier volgen vier voorbeelden.

Do We Have A Deal: Succesvol afspraken maken in andere culturen.

In deze training helpt Jan Vincent Meertens, auteur van ‘Do We Have a Deal?’, cultuurverschillen herkennen, begrijpen en beheren zodat onderhandelingen en samenwerking effectiever en profijtelijker is voor partijen met een verschillende culture achtergrond.

DOEL

De training geeft op een gemakkelijk toegankelijke wijze inzicht geeft in de verschillen die er zijn tussen de Nederlandse en andere culturen en hoe dat inzicht de kans op succesvolle onderhandelingen verbetert. Voor de training put Jan Vincent uit het uitgebreide academische werk van met name Geert Hofstede, uit zijn eigen ervaring als expatriate, ondernemer en internationaal onderhandelaar en uit de vele ervaringen die mensen uit verschillende geledingen van de internationale samenleving met hem deelden. De training richt zich niet specifiek op het bedrijfsleven of op de overheid. Ook op de student die een uitwisselingsprogramma gaat volgen, de hulpverlener die een project in een getroffen gebied gaat leiden, de aankomende expat of de baas van een inkomende expat, exportmanager of de piloot. Zij en andere reizigers en gastheren kunnen net dat ene inzicht meenemen uit dit boek waardoor de ontmoeting met de Ander voor beiden profijtelijker en waardevoller kan zijn.

METHODE

Door middel van voorbeelden, oefeningen en casestudies zal Jan Vincent negen componenten van het onderhandelen tegen het licht van verschillende culturen houden. Hij reikt de deelnemer het 6D model van Hofstede aan plus de onderhandelingsschijf. Beide zijn makkelijk toe te passen in het dagelijkse werk met mensen uit andere culturen.

6D MODEL

Het 6D model van Hofstede bestaat uit de zes cultuurdimensies die Hofstede op basis van jarenlang uitgebreid onderzoek heeft ontwikkeld. Hofstede is Nederlands internationaal meest geciteerde economisch wetenschapper.

SCHRIJF U IN VOOR DE TRAINING EN ONTVANG GRATIS HET BOEK ‘DO WE HAVE A DEAL?’

Do we have a deal? (Nederlands): 

15 maart, 2019, Amsterdam

Intercultural Management (English)

 March 14, 2019, Amsterdam

 

Meertens.04 2Successful global negotiation strategies

Understanding the mindset of your foreign counterpart

Global negotiation is an art requiring the right feeling for intercultural sensitivities. Your foreign counterpart has his/her own habits, customs and culture. Understanding of your own cultural background against these diverse values will help you being better prepared and more effective in achieving your goals. It helps you meet your targets and manage building a mutual beneficial long-term intercultural relationship at the same time.

The master class helps you:

  • Introduction to the Hofstede model and its four essential cultural dimensions.
  • Reflect on your own values and cultural mindset in the negotiation process.
  • Understand cross-cultural negotiation tactics, including power, control, conflict, ambiguity, agreement and conclusion
  • Apply the cultural awareness through case studies and role-play.

Details and Registration


Essentials: ‘Improve performance in international setting’

 Turn cultural diversity into an asset

Cultural diversity can be a major challenge. Whether working globally or locally, most organizations span more than one cultural context. Successful management of diversity has become a strategic competence. A competence that helps you lead, teach, coach and manage your teams and relationships effectively – and successfully. This master class takes you from reflecting on your own values and assumptions to understanding those of others. It will make you understand how to turn cultural diversity into an asset.

This seminar will help you:

  • Introduction to the Hofstede model and its four essential cultural dimensions.
  • Reflect on your own values and cultural assumptions
  • Gain sensitivity and skills to communicate and manage across cultures
  • Identify specific cross-cultural challenges and their solution

Details and Registration

(Online- Eliademy) Introduction to Intercultural Management

itim international founder Bob Waisfisz introduces the concept of Hofstede Intercultural Management tool. This easy-to-use and cost effective (only 30 euro) will help you understand the value of cultural awareness. Register by sending an email to janvincent.meertens@hofstede-insights.com .