Visie

Tijdens mijn reizen leerde ik veel over De Ander. Ik wil die ervaringen delen om te helpen de omgang met De Ander gemakkelijker, betekenisvoller en profijtelijker te maken. Voor allebei. Want we zijn De Ander voor elkaar.