Connect2Us

Van verbazing naar verbinding

Als initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Connect2Us ben ik er trots op dit goede doen hier voor te stellen.

We werken, leven en eten met mensen van over de hele wereld – en dat vinden we spannend en inspirerend zolang het maar gaat zoals we verwachten. Als het anders gaat dan we verwachten of als iemand anders communiceert dan wij, dan weten we niet altijd dat er sprake kan zijn van een cultureel misverstand en hoe we het moeten oplossen. Connect2Us streeft ernaar die misverstanden te voorkomen en op te lossen.

Stichting Connect2Us, opgericht in 2016, is een stichting zonder winstoogmerk, met ANBI status en CBF-certificaat.

Visie

Bij communicatie tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond kunnen cultuurverschillen een verstorende rol spelen. Door een verkeerde beeldvorming ontstaan vooroordelen. Connect2Us wil eraan bijdragen aan begrip, kritisch denken en deze vooroordelen te voorkomen of weg te nemen zodat we kunnen we zien hoeveel we eigenlijk gemeen hebben.

Missie

Wij streven naar een diverse samenleving waarin vrijheid en tolerantie centraal staan en vooroordelen over afkomst weggenomen zijn.

“Een diverse samenleving zonder vooroordelen over afkomst”

Empathy Land is een leuk en spannend bordspel dat ook gespeeld kan worden door internationale teams. Collega’s leren elkaar beter kennen en ook begrijpen. Een grote verbetering voor de interculturele communicatie.

Wetenschappelijk onderzoek

De verhalen zijn nagelezen door migranten en organisaties die zich bezighouden met de vestiging van migranten. Prof. Geert Hofstede, beroemd Nederlands onderzoeker, heeft de culturele implicaties van de verhalen bekrachtigd.

Connect2Us is partner van Vrienden van Hofstede en het International Organization for Migration (IOM) in Den Haag.

Lees meer over het Bestuur en de vrijwilligers.
De illustraties zijn van Luigi Segre.
De website wordt beheerd door Zin in Webdesign.

Hier vindt u het jaarverslag, de begroting en het operationele plan (Engels) van de Stichting.