Connect2Us.eu

 

 

Bekijk de Flyer Connect2Us.

Als initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Connect2Us ben ik er trots op dit goede doen (ANBI en CBF) hier voor te stellen.

Als migranten zich in een nieuw land vestigen krijgen ze vaak te maken met situaties waarin cultuurverschillen naar voren komen. Normale, dagelijkse situaties kunnen plezierig zijn, maar ook ongemakkelijk of zelfs verbijsterend. En niet alleen voor de nieuwkomer. Vrijwilligers, buren en hulpverleners kunnen zich ook verbazen over een ontmoeting met een migrant.

Neem een migrant uit een land waar de samenleving erg hiërarchisch is ingesteld, zoals Syrië, Ghana, Vietnam of Brazilië. Een doktersbezoek in het egalitaire Nederland kan een verrassing zijn omdat de dokter aan de patiënt kan vragen wat hij of zij zelf denkt dat de reden van de klacht is. Vier intercultureel deskundigen, die verbonden zijn aan het Hofstede Centre, hebben het initiatief genomen om deze dagelijkse gebeurtenissen op te schrijven. Alle vier hebben zij persoonlijk de culturele verschillen in hun leven als migrant of expatriate ervaren. Daarnaast spraken zij met migranten en hulpverleners in Nederland en tekenden hun ervaringen op.

De gemakkelijk te lezen verhalen laten de verschillen zien met de Nederlandse cultuur, geven inzicht in de oorzaak en tips om deze op een positieve manier te overbruggen. Illustraties helpen de gebruiker door de verschillende situaties te navigeren. De uitleg wordt gegeven in duidelijke taal die voor iedereen is te begrijpen. Voor degene die meer wilt weten is er verdere uitleg, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

De verhalen laten de dagelijkse besognes zien van de fictieve familie Yousef, een vluchtelingengezin uit Syrië dat zich in Nederland vestigt. Echter, iedere familie en ieder individu is natuurlijk uniek en lang niet iedereen denkt hetzelfde als ‘de gemiddelde’ Nederlander of Syriër. De verhalen vergroten veel voorkomende cultuurverschillen uit, om duidelijk te maken wat men in de praktijk tegen zou kunnen komen. De lezer dient er rekening mee te houden dat veel situaties in de werkelijkheid toch weer net iets anders blijken te zijn. Connect2Us vertelt steeds nieuwe verhalen, ook van en over migranten uit andere landen dan Syrië.

Doelstelling en Doelgroep

De Stichting heeft als doel om cultuurverschillen voor iedereen herkenbaar, begrijpelijk en acceptabel te maken. De Stichting richt zich op iedere inwoner in Nederland, maar heeft aanvankelijk vooral als doelgroep kinderen van 12 en 13 jaar en werknemers van organisaties en instellingen met een divers personeelsbestand.

Wetenschappelijk onderzoek

De verhalen zijn nagelezen door migranten en organisaties die zich bezighouden met de vestiging van migranten. Prof. Geert Hofstede, beroemd Nederlands onderzoeker, heeft de culturele implicaties van de verhalen bekrachtigd.

Connect2Us is partner van het Hofstede Insights  en het International Organization for Migration (IOM) in Den Haag.

Lees meer over het Bestuur en de vrijwilligers.

De illustraties zijn van Emmi Kyytsönen.

De website is ontwikkeld door Buro85 en met steun van Studio Cometa.

Hier vindt u het jaarverslag, de begroting en het operationele plan (Engels) van de Stichting.